หน้าหลักระบบ ข่าวประชาสัมพันธ์ Blog กลุ่มความรู้(Cop) ถาม-ตอบ ที่พบบ่อย(FAQ)

ประกันคุณภาพอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

สรุปประเด็นสำคัญกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนนักปฏิบัติ (COP) ที่ 6 ประกันคุณภาพอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
(COP) ที่ 6 ประกันคุณภาพอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
  รายละเอียด วันที่ 15 ก.ค. 2558 เวลา 10:26:03
ชื่อกลุ่มความรู้ : ประกันคุณภาพอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
หมวดหมู่ : การประกันคุณภาพการศึกษา
มทร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ผู้ที่สร้างกลุ่ม :
วันที่ : วันที่ 12 ก.พ. 2558 เวลา 15:27:30
รายละเอียด :
Copyright © Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.