หน้าหลักระบบ ข่าวประชาสัมพันธ์ Blog กลุ่มความรู้(Cop) ถาม-ตอบ ที่พบบ่อย(FAQ)

การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (2558)

การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต
Cop 1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต :  การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 9 “ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21” (Community of Practice for Knowledge Management in the 21st century) ระหว่างวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่     http://www.kaewpanya.rmutl.ac.th/rmutkm/index.php/component/phocadownload/category/2-cop-1  
  รายละเอียด วันที่ 30 มี.ค. 2559 เวลา 13:47:23
ชื่อกลุ่มความรู้ : การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (2558)
หมวดหมู่ : การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต
มทร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ผู้ที่สร้างกลุ่ม :
วันที่ : วันที่ 18 มี.ค. 2559 เวลา 17:09:26
รายละเอียด :
Copyright © Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.