หน้าหลักระบบ ข่าวประชาสัมพันธ์ Blog กลุ่มความรู้(Cop) ถาม-ตอบ ที่พบบ่อย(FAQ)

รายละเอียด


CoPs1 การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต KM RMUT+2 (ผู้รับผิดชอบ มทร.อีสาน)
อ่าน: 2518 ความคิดเห็น: 0   

กลุ่มที่ 1

การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต

 

ประเด็นการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากคณาจารย์ที่เข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติ (Cops) ได้ข้อสรุปประเด็นความรู้หรือข้อคิดสำคัญจากข้อมูลที่รวบรวมมาจากการนำเสนอของผู้แทน มทร.ทั้ง 9 แห่ง ผู้แทนจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และผู้แทนจากสถาบันการพลศึกษา รวมทั้งรวบรวมจากการเขียนเล่าประสบการณ์ตรงของสมาชิกทุกท่าน ซึ่งครอบคลุมเรื่องการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล สรุปองค์ความรู้ รายละเอียดดังนี้

หมวดหมู่ : การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต
มทร. :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

  วันที่ 1 ก.ค. 2557 เวลา 10:04:20 Share
Copyright © Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.