หน้าหลักระบบ ข่าวประชาสัมพันธ์ Blog กลุ่มความรู้(Cop) ถาม-ตอบ ที่พบบ่อย(FAQ)

รายละเอียด


กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนนักปฏิบัติ 9 มทร. +2 กลุ่มการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน
อ่าน: 1860 ความคิดเห็น: 0   

 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนนักปฏิบัติ 9 มทร. +2  

กลุ่มการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

หมวดหมู่ : การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
มทร. :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

  วันที่ 17 ก.พ. 2558 เวลา 09:36:17 Share
Copyright © Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.