หน้าหลักระบบ ข่าวประชาสัมพันธ์ Blog กลุ่มความรู้(Cop) ถาม-ตอบ ที่พบบ่อย(FAQ)

รายละเอียด


กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนนักปฏิบัติ CoP 2 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ : งานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่/นำไปใช้ประโยชน์
อ่าน: 1766 ความคิดเห็น: 0   

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนนักปฏิบัติ

CoP 2 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ : งานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่/นำไปใช้ประโยชน์

ในวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชมนพรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา


หมวดหมู่ : งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
มทร. :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

  วันที่ 16 มิ.ย. 2558 เวลา 16:20:18 Share
Copyright © Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.