หน้าหลักระบบ ข่าวประชาสัมพันธ์ Blog กลุ่มความรู้(Cop) ถาม-ตอบ ที่พบบ่อย(FAQ)

รายละเอียด


การบริหารจัดการแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย มีการดำเนินงานตามวงจร PDCA
อ่าน: 1629 ความคิดเห็น: 0   
หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ
มทร. :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

  วันที่ 30 มี.ค. 2559 เวลา 15:31:45 Share
Copyright © Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.