หน้าหลักระบบ ข่าวประชาสัมพันธ์ Blog กลุ่มความรู้(Cop) ถาม-ตอบ ที่พบบ่อย(FAQ)

รายละเอียด


การประกันคุณภาพการศึกษา:บทบาทของคณะต่อการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
อ่าน: 1461 ความคิดเห็น: 0   
หมวดหมู่ : การประกันคุณภาพการศึกษา
มทร. :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

  วันที่ 30 มี.ค. 2559 เวลา 15:37:16 Share
Copyright © Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.